Administrativ høring af vejledning vedr. UTH i sektorovergange

Tværsektoriel vejledning vedr. utilsigtede hændelser i sektorovergange er en fælles vejledning, der er gældende for alle samarbejdspartner indenfor sundhedsområdet i regionen, og som har til formål at understøtte samarbejdet om rapporterede hændelser i sektorovergange.

Vejledningen er sidst revideret i marts 2013, og Det Administrative Kontaktforum (DAK) har besluttet, at vejledningen skal opdateres.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra sygehuse, kommuner og praksis har i forlængelse heraf revideret og opdateret vejledningen således, at den i højere grad afspejler, hvordan der, på baggrund af de rapporterede utilsigtede hændelser, arbejdes med læring på tværs af sektorer.  

Vejledningen sendes du, forud for forelæggelse i DAK på møde den 22. september 2017, i en administrativ høring på sygehuse, i kommunerne og i praksis i perioden den 13. juni – 10. august 2017. Vejledningen kan ses, ved at klikker her.

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til Specialkonsulent Inge Pedersen, Center for Kvalitet, Region Syddanmark på mail: inge.Pedersen@rsyd.dk eller telefon 29 41 13 55.

Høringssvar bedes fremsendt til Inge Pedersen, Specialkonsulent, Center for Kvalitet på mail: inge.Pedersen@rsyd.dk senest den 10. august 2017.