Accept til underskrivelse af kontrakt- Sårjournalen

Se opdatering længere nede!

Telemedicinsk sårjournal er implementeret i alle kommuner og regioner og har til formål at skabe et samarbejde mellem kommunerne og regionerne. På den måde skabes en bedre behandlingen af patienter med sår. Der kommer derved et skærpet fokus med arbejdet omkring behandlingen af sår i kommunerne.

I forbindelse med udsendelse af udbudsmateriale i projektet har Region Nordjylland, som systemansvarlige for Sårjournalen brug for, at medlemmerne af forretningsstyregruppen tilkendegiver, at de accepterer, at Region Nordjylland kan gennemføre et udbud og underskrive kontrakt som systemforvaltende region, på vegne af de 5 regioner og alle landets kommuner. I kommissoriet er dette ikke formuleret entydigt.

Esbjerg Kommune repræsenterer de syddanske kommuner i dette arbejde og vil derfor gerne give de øvrige 21 kommuner mulighed for at protestere, hvis de ikke vil give accept til, at Region Nordjylland får mandat til at underskrive kontrakten. Hvis en kommune ikke vil give denne accept eller har spørgsmål i denne sammenhæng, bedes I rette henvendelse til Anni Kjærgaard ans23@esbjergkommune.dk senest den 14. juni kl. 14.00.

Klik  her for at læser mere om projektet.

 

OPDATERING (16-06-17)- Besked fra Region Nordjylland

Der har været lidt udfordringer i forhold til hvem der er ordregiver på miniudbuddet og hvem der må underskrive en ny kontrakt med en leverandør. Vi bad Jer således om at tilkendegive at I kunne acceptere at Region Nordjylland indgik kontrakt på vegne af regioner og kommuner.

Imidlertid har det givet anledning til en del debat, og det er derfor ikke længere aktuelt at indhente denne accept, og I kan således se bort fra denne anmodning.

Vi arbejder på en løsning på problemet, men må konstatere at vi ikke kan overholde den forventede tidsplan i forhold til udsendelse af tilbudsmaterialet til miniudbuddet.

Vi forventer at måtte forlænge den eksisterende aftale nogle få måneder og herefter fortsætte med miniudbud. Når vi i næste uge er afklarede om de fremtidige planer vil vi igen udsende en orienterende mail.