Dansk Hjerterehabiliteringsdatabases (DHRD) årsrapport 2020

Årsrapporten for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase er nu offentliggjort. Årsrapporten dækker perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2021.

Der er i årsrapporten 2020 ingen data fra de Syddanske kommuner. 

Årsrapporten kan læses her: DHRD årsrapport2020 Final