3 kommunale deltagere til workshop vedrørende ny regional forskningsstrategi

De tre kommunale deltagere på workshoppen vedrørende ny regional forskningsstrategi var:

  • Anja Trudslev, Odense Kommune
  • Anette Filtenborg, Varde Kommune
  • Grete Skøtt Pedersen, Svendborg Kommune

Region Syddanmark skal udarbejde en ny forskningsstrategi.

Som indledning til dette arbejde vil der mandag den 13. november 2017 kl. 16-19 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia blive afholdt en workshop med deltagelse af personale fra bl.a. sygehusene, universitetet og meget gerne også fra kommunerne.

 

Formålet med workshoppen er at samle input til det videre arbejde med forskningsstrategien ved at høre fra dem, der aktuelt arbejder med forskning, eller gerne vil forske, om ønsker, barrierer mv. i forhold til, at Region Syddanmark kan understøtte sundhedsforskningen endnu bedre i fremtiden.

 

Der efterspørges derfor tre kommunale deltagere med erfaringer og/eller indsigt i forskningsområdet. Tre deltagere der kan bidrage til drøftelser af, hvordan man i Region Syddanmark kan sikre mere og bedre forskning f.eks. på tværs af sektorer og på forebyggelsesområdet. Det endelige programmet for workshoppen vil blive sendt til deltagerne efter tilmeldingsfristen.

 

Deadline for indmeldelse af deltagere er onsdag den 25. oktober 2017

 

Der tilmeldes deltagere til workshoppen via følgende formular. Såfremt I ikke ønsker at deltage, bedes I ligeledes meddele det til sekretariatet via formularen.

 

Kommunale deltagere til workshop vedr. ny forskningsstrategi