Om os

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat understøtter Sundhedsstrategisk Forums arbejde med at udvikle det fælleskommunale og tværsektorielle sundhedsområde i Syddanmark. Dette omfatter at formulere fælleskommunale holdninger på sundhedsområdet, skabe et tæt samarbejde med sundhedsområdets øvrige aktører og varetage fælleskommunale interesser i det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Sekretariatet er i denne valgperiode placeret i Haderslev Kommune og bemandes af to konsulenter.