subbanner

TeleKOL i Syd

KOL-programmet i Syddanmark.

Landsdelsprogrammet er ansvarlig for implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i Region Syddanmark og de 22 kommuner inden udgangen af 2019. KOL programmet i Syddanmark har været i gang siden medio 2016 og er et ud af fem landsdelsprogrammer. De fem landsdelsprogrammer udgør sammen med en række forudsætningsskabende projekter det samlede nationale program ’Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til mennesker med KOL. KOL programmet i Syddanmark har en styregruppe bestående af repræsentanter fra både kommuner, region, almen praksis og Lungeforeningen. Formandskabet deles af René Lorenz, Stabschef i Odense Kommune og Peder Jest, direktør for Odense Universitetshospital. Programstyregruppen betjenes af et programsekretariatet med en regional og en kommunal programleder.

 

Økonomiaftalerne for 2016 og 2018

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. I økonomiaftalen for 2018 blev parterne endvidere enige om, at landsdelsprogrammerne anskaffer en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også kan anvendes til andre patientgrupper.

 

 

Milepælsplan

Der er opstillet en række milepæle for landsdelsprogrammerne og forudsætningsprojekterne, som har til hensigt at fungere som et værktøj for fremdriftsmonitorering i porteføljestyregruppesekretariatet. Milepælene anses som de overordnede pejlemærker for landsdelsprogrammets egne lokale milepæle. – Klik på teksten for at læse mere

Kristina Lagoni Garbøl

Kommunal programleder

Mobil: 21 44 71 18

E-mail: krlag@odense.dk

Lise

Lise Døj-Bendixen

Regional programleder

Mobil: 24 84 43 52

E-mail: ldoj@rsyd.dk