De nationale aktiviteter

Ud over de lokale landsdelsprogrammer består det nationale program af en række forudsætningsskabende projekter, samt tværregionale og/eller tværkommunale arbejdsgrupper. Nedenfor følger en kort beskrivelse af disse samt link til hvor du kan finde mere information omkring arbejdet i det pågældende projekt eller arbejdsgruppe.

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT)

Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin (FUT) er den organisation, der har ansvar for at gennemføre udbud, udvikling og levering af telemedicinske løsninger og infrastruktur på vegne af alle landets 98 kommuner og 5 regioner.

Baggrunden for FUT

FUT blev etableret som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. På tværs af samtlige 98 kommuner og 5 regioner besluttede man at lave et fælles udbud af telemedicin.
Målet er, at borgerne vil opleve større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser – og en øget livskvalitet. I første omgang er løsningerne målrettet borgere med svær KOL, men på sigt skal også andre sygdomsområder kobles på.

Forudsætningsprojekt: Modning af infrastruktur

Udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL er afhængig af en stærk it-infrastruktur. Den nuværende infrastruktur, som telemedicin skal basere sig på, består af en række komponenter, der skal sikre, at data kan opsamles lokalt samt deles og integreres med relevante fagsystemer i regioner, kommuner og almen praksis. Der er etableret et fællesoffentligt forudsætningsprojekt, der skal afprøve og sikre produktionsmodning af infrastrukturens forskellige elementer, så den kan tages i brug i de lokale telemedicinske løsninger i landsdelsprogrammerne.

Forudsætningsprojekt: Sundhedfaglige anbefalinger

Der er blevet gennemført et forudsætningsprojekt, der har udarbejdet vejledende sundhedsfaglige retningslinjer for inklusion af borgere til telemedicin. Projektet, der var forankret i Sundhedsstyrelsen, havde desuden til formål at sikre standardisering af det telemedicinske indhold i udbredelsen. De sundhedsfaglige retningslinjer skal vejlede kommuner og regioner i at udvælge relevante KOL-patientsubgrupper til telemedicinsk behandling samt i tilrettelæggelsen af det telemedicinske indhold i behandlingen af KOL-patienter. Det er op til det enkelte landsdelsprogram at fastlægge sig på valg af målgruppe og indhold i tilbuddet.

Forudsætningsprojekt: Business Case for telemedicinsk hjemmemonitorering

I foråret 2015 blev der beregnet en foreløbig business case for telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Med udgangspunkt i ny forskningsdata, der er blevet tilgængelig, er der beregnet en revideret business case. Den nye business case stratificerer blandt andet efter subgrupper af borgere med KOL.