Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 27.01.2022

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Teams

STARTTIDSPUNKT

2022-01-27 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-01-27 11:30


PUNKTER

1. Konstituering af Formand for Sundhedsstrategisk Forum

2. Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger, herunder forventet mulighed for forlængelse af den nuværende sundhedsaftale (DAK)

3. Strategisk temadrøftelse om akutområdet i Region Syddanmark (DAK)

4. Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

5. Orientering om Formandskabets gensidige præsentation og drøftelse med formandskabet for PLO Syddanmark

6. Orientering om strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum i foråret 2022

7. Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark

8. Praksisplanudvalget – Input til første møde i det tiltrædende Praksisplanudvalg

9. Status på følgegruppernes indsatser for 2021 samt drøftelse af prioritering af opgaverne i opgaveporteføljen (DAK)

10. Undersøgelse af VBA-henvisninger fra sygehusene til kommunerne i Syddanmark vedr. tobaksforebyggelse (DAK)

11. Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

12. Orientering om overleveringsnotat til det tiltrædende Praksisplanudvalg (DAK)

13. Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD (DAK)

14. Drøftelse af evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser (DAK)

15. Orientering om nyt nationalt ledelsesprogram for sundhedsområdet (DAK)

16. Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 31. marts 2022 (DAK)

17. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022 (DAK)

18. Eventuelt

19. Overleveringspapir fra de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget

20. Orientering om nyt i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

21. Orientering fra Fælles Telemedicin i Syd – landsdelsprogrammerne for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

22. Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)

23. Orientering om godkendt kommissorium for arbejdsgruppe vedr. eventuel mailboks til uhensigtsmæssige tværsektorielle borgerforløb (DAK)

24. Orientering om status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet (DAK)


1. Konstituering af Formand for Sundhedsstrategisk Forum

Konstituering af Formand for Sundhedsstrategisk Forum

Bilag

Kommissorium for Sundhedsstrategisk Forum, af 19. maj 2015.pdf

2. Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger, herunder forventet mulighed for forlængelse af den nuværende sundhedsaftale (DAK)

Gensidig orientering og drøftelse vedr. de nye sundhedsklynger, herunder forventet mulighed for forlængelse af den nuværende sundhedsaftale (DAK)

Bilag

udpegninger-til-regionale-fora-kkr-syddanmark-2022-2026.pdf
sundhedsdirektørmøde d. 8. dec 2021 klynger.pdf

3. Strategisk temadrøftelse om akutområdet i Region Syddanmark (DAK)

Strategisk temadrøftelse om akutområdet i Region Syddanmark (DAK)

4. Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

Gensidig orientering om corona-situationen (DAK)

Bilag

Regional udmøntningsaftale om kommunal aflastning af sygehusene.pdf

5. Orientering om Formandskabets gensidige præsentation og drøftelse med formandskabet for PLO Syddanmark

Orientering om Formandskabets gensidige præsentation og drøftelse med formandskabet for PLO Syddanmark

Bilag

Midlertidig aftale vedr. dosispakket medicin i almen praksis.pdf

6. Orientering om strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum i foråret 2022

Orientering om strategiseminar for Sundhedsstrategisk Forum i foråret 2022

7. Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark

Orientering om lægevagtskonsultationer i Syddanmark

Bilag

Henvendelse til Region Syddanmark og PLO Syd om lægevagtskonsultationer i Syddanmark.pdf
Svar fra Region Syddanmark til KKR Syddanmark lægevagtskonsultation.pdf
Svar fra PLO Syd til KKR Syddanmark lægevagtskonsultationer.pdf

8. Praksisplanudvalget – Input til første møde i det tiltrædende Praksisplanudvalg

Praksisplanudvalget – Input til første møde i det tiltrædende Praksisplanudvalg

9. Status på følgegruppernes indsatser for 2021 samt drøftelse af prioritering af opgaverne i opgaveporteføljen (DAK)

Status på følgegruppernes indsatser for 2021 samt drøftelse af prioritering af opgaverne i opgaveporteføljen (DAK)

Bilag

Følgegruppen for forebyggelse – Prioriteringsskema 2021.docx
Følgegruppen for forebyggelse – Statusskema 2021.docx
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering – Status på indsatser 2021.docx
Følgegruppen for behandling og pleje – Målsætninger, status og prioritering.docx
Følgegruppen for uddannelse og arbejde – Status 2021.docx
Følgegruppe for uddannelse og arbejde – Opgaveportefølge og status på indsatser 2021.doc
Opsamling på fællesmøde mellem Det Administrative Kontaktforum, følgegrupper og kompetencegrupper den 6. oktober 2021.docx

10. Undersøgelse af VBA-henvisninger fra sygehusene til kommunerne i Syddanmark vedr. tobaksforebyggelse (DAK)

Undersøgelse af VBA-henvisninger fra sygehusene til kommunerne i Syddanmark vedr. tobaksforebyggelse (DAK)

Bilag

Notat_undersøgelse VBA henvisninger efterår 2021 – resultater-opdateret.docx

11. Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

Orientering om resultaterne fra tværsektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

Bilag

DHRD_årsrapport2020_final.pdf

12. Orientering om overleveringsnotat til det tiltrædende Praksisplanudvalg (DAK)

Orientering om overleveringsnotat til det tiltrædende Praksisplanudvalg (DAK)

Bilag

Overleveringsnotat til Praksisplanudvalg 2022.DOCX

13. Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD (DAK)

Godkendelse af ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med PTSD (DAK)

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale revideret efter høring.docx
Oversigt over høringssvar med bemærkninger 05012022.docx
Fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftale for voksne med PTSD_Endelig.docx

14. Drøftelse af evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser (DAK)

Drøftelse af evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser (DAK)

Bilag

Evaluering af Pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser.pdf

15. Orientering om nyt nationalt ledelsesprogram for sundhedsområdet (DAK)

Orientering om nyt nationalt ledelsesprogram for sundhedsområdet (DAK)

Bilag

Rammepapir for nyt ledelsesprogram juni 2021.docx
Oplæg til 27 jan LBS 22 jan.pdf

16. Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 31. marts 2022 (DAK)

Godkendelse af sager til kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 31. marts 2022 (DAK)

17. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022 (DAK)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 3. marts 2022 (DAK)

18. Eventuelt

Eventuelt

19. Overleveringspapir fra de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget

Overleveringspapir fra de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget

Bilag

Overleveringspapir – ny valgperiode 2022 – 2025.pdf

20. Orientering om nyt i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Orientering om nyt i Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

21. Orientering fra Fælles Telemedicin i Syd – landsdelsprogrammerne for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

Orientering fra Fælles Telemedicin i Syd – landsdelsprogrammerne for telemedicin til KOL og hjertesvigt (DAK)

22. Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)

Orientering om formandskabsgodkendte sager (DAK)

Bilag

Kommissorium for revidering af hjerteforløbsprogram_endeligt.docx
Kommissorium arbejdsgruppe vedr. kvalitetsudvikling og HjerteSyd 121021.docx
Regional udmøntningsaftale om kommunal aflastning af sygehusene.pdf

23. Orientering om godkendt kommissorium for arbejdsgruppe vedr. eventuel mailboks til uhensigtsmæssige tværsektorielle borgerforløb (DAK)

Orientering om godkendt kommissorium for arbejdsgruppe vedr. eventuel mailboks til uhensigtsmæssige tværsektorielle borgerforløb (DAK)

Bilag

kommissorium arbejdsgruppe vedr. mail-boks_SKU.pdf

24. Orientering om status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet (DAK)

Orientering om status på samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet (DAK)