Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 11.11.2015


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, 1. sal, Bølgelængden

STARTTIDSPUNKT

11-11-2015 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-11-2015 12:00:00


PUNKTER

1.0. Dagsordenspunkter til mødet i DAK den 11. november 2015

1.1. Opfølgning på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. oktober 2015

1.2. Status og prioriteringsforslag fra Følgegruppen for behandling og pleje

1.3. Status fra Følgegruppen for forebyggelse

1.4. Status og prioriteringsforslag fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

1.5. Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

1.6. Status for følgegruppe velfærdsteknologi og telemedicin

1.7. Igangsættelse af Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

1.8. Patientuddannelse- erfaringer fra SOF Lillebælt

1.9. Nationale kliniske retningslinjer

1.10. Fællesmøde mellem DAK og SKU om opfølgning på sundhedsaftalens politiske målsætninger den 22. december 2015 kl. 15-16 i Haderslev

1.11. Sundhedsaftalen og den rehabiliterende tilgang

1.12. Revision af den regionale forløbsbeskrivelse for demens

1.13. Mødekalender 2016

1.14. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

1.15. Øvrig gensidig orientering

2.0. Praksisplanen og samarbejdet med almen praksis

2.1. Status for FMK

2.2. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelsen

2.3. Mødekalender for 2015

2.4. Orientering

2.5. Eventuelt


1.0. Dagsordenspunkter til mødet i DAK den 11. november 2015

Sagsfremstilling
Referat

11 11 2015_dagsorden_mbilag_dak.pdf

Bilag

11 11 2015_Dagsorden_mBilag_DAK

1.1. Opfølgning på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. oktober 2015

Sagsfremstilling
Referat

1.2. Status og prioriteringsforslag fra Følgegruppen for behandling og pleje

Sagsfremstilling
Referat

1.3. Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Sagsfremstilling
Referat

1.4. Status og prioriteringsforslag fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Sagsfremstilling
Referat

1.5. Status for Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Sagsfremstilling
Referat

1.6. Status for følgegruppe velfærdsteknologi og telemedicin

Sagsfremstilling
Referat

1.7. Igangsættelse af Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet

Sagsfremstilling
Referat

kommissorium for følgegruppen for økonomi kvalitet og_udkast fælleskommunalt sundhedssekretariat.doc

Bilag

Kommissorium for følgegruppen for økonomi kvalitet og_UDKAST Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

1.8. Patientuddannelse- erfaringer fra SOF Lillebælt

Sagsfremstilling
Referat

sprn31815100816100_sof lillebælt_business case kol kommunal patientudd.pdf

Bilag

Sprn31815100816100_SOF Lillebælt_Business case KOL kommunal patientudd

1.9. Nationale kliniske retningslinjer

Sagsfremstilling
Referat

kliniske retningslinjer.pdf

Bilag

Kliniske retningslinjer

1.10. Fællesmøde mellem DAK og SKU om opfølgning på sundhedsaftalens politiske målsætninger den 22. december 2015 kl. 15-16 i Haderslev

Sagsfremstilling
Referat

1.11. Sundhedsaftalen og den rehabiliterende tilgang

Sagsfremstilling
Referat

principper for den rehabiliterende tilgang.pdf
rehabilitering i sundhedsaftalen.pdf

Bilag

Principper for den rehabiliterende tilgang
Rehabilitering i Sundhedsaftalen

1.12. Revision af den regionale forløbsbeskrivelse for demens

Sagsfremstilling
Referat

1.13. Mødekalender 2016

Sagsfremstilling
Referat

1.14. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Sagsfremstilling
Referat

1.15. Øvrig gensidig orientering

Sagsfremstilling
Referat

invitation til psykiatriens forskningsdag 2015.pdf

Bilag

Invitation til Psykiatriens Forskningsdag 2015

2.0. Praksisplanen og samarbejdet med almen praksis

Sagsfremstilling
Referat

brev til kl´s bestyrelse.pdf
svarbrev til de kommunale medlemmer af praksisplanudvalget for almen pra… (3).pdf

Bilag

Brev til KL´s bestyrelse
Svarbrev til de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget for almen pra… (3)

2.1. Status for FMK

Sagsfremstilling
Referat

151019 fmk kommunefordelt – oprydninger og medicinlister.xlsb

2.2. Dimensionering af SOSU- og PAU-uddannelsen

Sagsfremstilling
Referat

borgmesterbrev d 25 sept 2015.pdf
fordeling af elever i 2016 mellem kommunerne.pdf

Bilag

Borgmesterbrev d 25 sept 2015
Fordeling af elever i 2016 mellem kommunerne

2.3. Mødekalender for 2015

Sagsfremstilling
Referat

årshjul for møderne i ssf 2015-2016.doc

Bilag

Årshjul for møderne i SSF 2015-2016

2.4. Orientering

Sagsfremstilling
Referat

partnerskabsaftale.pdf

Bilag

Partnerskabsaftale

2.5. Eventuelt

Sagsfremstilling
Referat