Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 19.05.2022

UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

Virtuelt

STARTTIDSPUNKT

2022-05-19 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-05-19 11:30


PUNKTER

1. Strategisk drøftelse af organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

2. Konstituering af Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen

3. Udpegning til KL´s sundhedsstrategiske gruppe

4. Status på Fælles Telemedicin i Syd (DAK)

5. Godkendelse af forslag til ændringer af rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne (DAK)

6. Godkendelse af høringsudkast til samarbejdsaftale vedr. senfølger efter Covid19 (DAK)

7. Drøftelse af halvårsstatus for IV-aftalen (DAK)

8. Godkendelse af prioritering af indsatser fra den stående arbejdsgruppe på akutområdet – både ift. Akutplanen og Sundhedsaftalen (DAK)

9. Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 8. september 2022 (DAK)

10. Godkendelse af dagsorden til det kommende møde i SSU den 16. august 2022 (DAK)

11. Eventuelt

12. Orientering fra KKR


1. Strategisk drøftelse af organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

Strategisk drøftelse af organiseringen af de nye sundhedsklynger (DAK)

Bilag

Forslag til ny organisering_udkast.pdf

2. Konstituering af Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen

Konstituering af Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen

3. Udpegning til KL´s sundhedsstrategiske gruppe

Udpegning til KL´s sundhedsstrategiske gruppe

Bilag

Nyt kommissorium for KL’s Sundhedsstrategiske Gruppe.pdf

4. Status på Fælles Telemedicin i Syd (DAK)

Status på Fælles Telemedicin i Syd (DAK)

5. Godkendelse af forslag til ændringer af rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne (DAK)

Godkendelse af forslag til ændringer af rammeaftalen for infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne (DAK)

Bilag

Evaluering af rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning_februar 2021 (2).pdf
Notat vedr. ændringsforslag.docx
Udkast til revideret rammeaftale om Infektionshygiejnisk Rådgivning.docx

6. Godkendelse af høringsudkast til samarbejdsaftale vedr. senfølger efter Covid19 (DAK)

Godkendelse af høringsudkast til samarbejdsaftale vedr. senfølger efter Covid19 (DAK)

Bilag

Samarbejdsaftale Senfølger efter COVID-19 HØRINGSUDGAVE 21.04.22.pdf

7. Drøftelse af halvårsstatus for IV-aftalen (DAK)

Drøftelse af halvårsstatus for IV-aftalen (DAK)

Bilag

Borgertilfredshedsundersøgelse – IV halvårsstatus.pdf
Sammendrag af besvarelser fra SOFerne ift. implementeringsstatus.pdf

8. Godkendelse af prioritering af indsatser fra den stående arbejdsgruppe på akutområdet – både ift. Akutplanen og Sundhedsaftalen (DAK)

Godkendelse af prioritering af indsatser fra den stående arbejdsgruppe på akutområdet – både ift. Akutplanen og Sundhedsaftalen (DAK)

Bilag

Forslag til prioritering af tværsektorielle indsatser på akutområdet.pdf

9. Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 8. september 2022 (DAK)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Det Administrative Kontaktforum den 8. september 2022 (DAK)

10. Godkendelse af dagsorden til det kommende møde i SSU den 16. august 2022 (DAK)

Godkendelse af dagsorden til det kommende møde i SSU den 16. august 2022 (DAK)

11. Eventuelt

Eventuelt

Eventuelle øvrige punkter?
Eventuelle bemærkninger til skriftlig orientering?

12. Orientering fra KKR

Orientering fra KKR

Bilag

referat-fra-moede-kkr-syddanmark-23-marts-2022.pdf
oplaeg-om-sundhedsklynger-af-christian-harsloef.pdf
oplaeg-om-sundhedssamarbejdet-i-syddanmark-direktoer-irene-rossavik.pdf