Møde i Sundhedsstrategisk Forum

Udgivet 01.04.2016


UDVALG

Sundhedsstrategisk Forum

MØDE

Møde i Sundhedsstrategisk Forum

STED

DGI-huset, Bølgelængden

STARTTIDSPUNKT

01-04-2016 09:00:00

SLUTTIDSPUNKT

01-04-2016 12:00:00


PUNKTER

1. DAK-dagsordenen

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

1.1. Temadrøftelse vedr. rådgivning om forebyggelse

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

1.4. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

1.6. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

1.7. Formandskabsbehandlet: Sags- og kommunikationsgange i sundhedsaftaleorganiseringen

1.8. Formandskabsbehandlet: Politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018

1.9. Formandskabsbehandlet: Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge

1.10. Evaluering af Shared Care Platformen

1.11. Formandskabsbehandlet: Etablering af landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

1.12. Formandskabsbehandlet: Rapport fra KORA: Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner

1.13. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

1.14. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

2.1. SSF´s strategiske arbejde

2.2. Status for samarbejdet om FMK

2.3. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

2.4. Revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

2.5. Øget praktik i sygeplejerskeuddannelsen

2.6. Nyt fra KKR Syddanmark

2.7. Almen orientering

2.8. Eventuelt


1. DAK-dagsordenen

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016_dagsordengodkendt_dak.pdf

Bilag

01-04-2016_DagsordenGodkendt_DAK

1.01. Formandskabsbehandlede punkter

Sagsfremstilling
Referat

1.1. Temadrøftelse vedr. rådgivning om forebyggelse

Sagsfremstilling
Referat

1.2. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for behandling og pleje

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 2.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 2.1

1.3. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for forebyggelse

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 3.1.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 3.2.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 3.3.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 3.1
01-04-2016 Bilag pkt. 3.2
01-04-2016 Bilag pkt. 3.3

1.4. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 4.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 4.1

1.5. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 5.1.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 5.2.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 5.1
01-04-2016 Bilag pkt. 5.2

1.6. Formandskabsbehandlet: Status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 6.1.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 6.2.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 6.3.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 6.1
01-04-2016 Bilag pkt. 6.2
01-04-2016 Bilag pkt. 6.3

1.7. Formandskabsbehandlet: Sags- og kommunikationsgange i sundhedsaftaleorganiseringen

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 7.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 7.1

1.8. Formandskabsbehandlet: Politiske midtvejsmøder vedr. Sundhedsaftalen 2015-2018

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 8.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 8.1

1.9. Formandskabsbehandlet: Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 9.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 9.1

1.10. Evaluering af Shared Care Platformen

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 10.1.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 10.2.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 10.1
01-04-2016 Bilag pkt. 10.2

1.11. Formandskabsbehandlet: Etablering af landsdelsprogram til udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 11.1.pdf
01-04-2016 bilag pkt. 11.2.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 11.1
01-04-2016 Bilag pkt. 11.2

1.12. Formandskabsbehandlet: Rapport fra KORA: Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner

Sagsfremstilling
Referat

01-04-2016 bilag pkt. 12.1.pdf

Bilag

01-04-2016 Bilag pkt. 12.1

1.13. Formandskabsbehandlet: Punkter til kommende møder

Sagsfremstilling
Referat

1.14. Formandskabsbehandlet: Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget

Sagsfremstilling
Referat

2.1. SSF´s strategiske arbejde

Sagsfremstilling
Referat

kommissorium udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.pdf

Bilag

Kommissorium udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

2.2. Status for samarbejdet om FMK

Sagsfremstilling
Referat

2.3. Årsrapport, budget og regnskab for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Sagsfremstilling
Referat

korrigeret budget 2016 fælleskommunalt sundhedssekretariat_18. marts 2016.xlsx
budgetforslag 2017 ssf_udgave af 18. marts_anden udgave.xls
a°rsrapport for fælleskommunalt sundhedssekretariat 2015.doc
regnskab 2015 fælleskommunalt sundhedssek.xlsx

Bilag

Korrigeret budget 2016 Fælleskommunalt Sundhedssekretariat_18. marts 2016
Budgetforslag 2017 SSF_Udgave af 18. marts_Anden Udgave
A°rsrapport for Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 2015
Regnskab 2015 Fælleskommunalt Sundhedssek

2.4. Revision af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Sagsfremstilling
Referat

bekendgørelse ernæring og sundhed.pdf
bekendtgørelse ergoterapeut.pdf
bekendtgørelse fysioterapeut.pdf
bekendtgørelse sygepleje.pdf
udkast til høringssvar. syddanmark. marts 2016.docx

Bilag

Bekendgørelse ernæring og sundhed
Bekendtgørelse ergoterapeut
Bekendtgørelse fysioterapeut
Bekendtgørelse sygepleje
Udkast til høringssvar. Syddanmark. Marts 2016

2.5. Øget praktik i sygeplejerskeuddannelsen

Sagsfremstilling
Referat

kommunal andel af praktik i sygeplejerskeuddannelsen.pdf
oplæg til drøftelse om øget kommunal praktik i sygeplejerskeuddannelsen.doc

Bilag

Kommunal andel af praktik i sygeplejerskeuddannelsen
Oplæg til drøftelse om øget kommunal praktik i sygeplejerskeuddannelsen

2.6. Nyt fra KKR Syddanmark

Sagsfremstilling
Referat

2.7. Almen orientering

Sagsfremstilling
Referat

bemanding af følgegrupperne pr 070316.doc

Bilag

Bemanding af Følgegrupperne pr 070316

2.8. Eventuelt

Referat