Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 17.11.2022

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle

STARTTIDSPUNKT

2022-11-17 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-11-17 11:30


PUNKTER

1. Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

2. Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

3. Ny fælleskommunal mødestruktur

4. Eventuelt

5. Mødeplan for 2023


1. Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

Drøftelse af udkast til politiske visioner for Sundhedsaftalen 2024-27

2. Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte

3. Ny fælleskommunal mødestruktur

Ny fælleskommunal mødestruktur

Bilag

Visionspapir for det tværkommunale samarbejde.pdf

4. Eventuelt

Eventuelt

5. Mødeplan for 2023

Mødeplan for 2023