Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 30.04.2024

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

Middelfart Rådhus, Nytorv 9, Middelfart

STARTTIDSPUNKT

2024-04-23 12:00

SLUTTIDSPUNKT

2024-04-23 13:30


 

PUNKTER

1. Drøftelse af Revisionsgruppens oplæg vedr. ny SAM:BO-aftale – Forslag om at kommunerne fremover læser og handler på plejeforløbsplaner i weekenden og på helligdage

2. Godkendelse af sundhedssekretariatets regnskab og årsrapport for 2023 samt budget for 2025

4. Orientering om fælles mødedage mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen

3. Dagsorden for møde mellem Sundhedsdirektørkredsen og PLO-Syddanmark

5. Orientering om ekstraordinært temamøde i Sundhedsdirektørkredsen om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger


1. Drøftelse af Revisionsgruppens oplæg vedr. ny SAM:BO-aftale – Forslag om at kommunerne fremover læser og handler på plejeforløbsplaner i weekenden og på helligdage

Beslutning

Der er stor ros til arbejdsgruppens arbejde, og der er en generel anerkendelse af behovet for at revidere SAM:BO aftalen, så den passer til vores nuværende sundhedssystem. 

Flere kommuner er udfordret af, at det vil kræve ekstra ressourcer, hvis plejeforløbsplanerne skal læses og handles på. Derfor er der ønske om, at revisionsgruppen udarbejder et overslag for, hvor mange ekstra udskrivninger, det vil betyde for kommunerne henover weekenderne og helligdagene. Derudover er der ønske om, at det konkretiseres, hvilke hjælpemidler det forventes, at kommunerne kan levere i weekender og på helligdage. 

Det aftales, at kommunerne kan indgive deres specifikke bemærkninger til revisionen af SAM:BO aftalen til sekretariatet, som så vil videregive de samlede input til revisionsgruppen.

 

Drøftelse af Revisionsgruppens oplæg vedr. ny SAM:BO-aftale – Forslag om at kommunerne fremover læser og handler på plejeforløbsplaner i weekenden og på helligdage

 

Sagsfremstilling

Bilag

Bilag – Notat om evaluering af SAMBO.docx
Bilag – Overblik over indholdet i den nuværende SAMBO-aftale samt den nye oplæg fra Revisionsgruppen.docx
Bilag – Notat vedr. læsning af Plejeforløbsplaner i weekenden og helligdage, afdækning i kommunerne.docx
Oplæg til Sundhedsdirektørkredsen d. 23. april.pdf

 

2. Godkendelse af sundhedssekretariatets regnskab og årsrapport for 2023 samt budget for 2025

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen godkender regnskabet for 2023 og budgettet for 2025 og videresender sagen til K22.

Godkendelse af sundhedssekretariatets regnskab og årsrapport for 2023 samt budget for 2025

 

Sagsfremstilling

Bilag

Årsrapport 2023.pdf
Regnskab 2023 og budget 2025.pdf

4. Orientering om fælles mødedage mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om fælles mødedage mellem Socialdirektørforum og Sundhedsdirektørkredsen

 

Sagsfremstilling

3. Dagsorden for møde mellem Sundhedsdirektørkredsen og PLO-Syddanmark

Beslutning

Kommunernes ønsker til den kommende overenskomst blev indledningsvis præsenteret, hvortil PLO-Syddanmark sagde, at de var åbne over for ønskerne og gerne ser dem afspejlet i den kommende overenskomst – eller i form af lokalaftaler i den kommende praksisplan, såfremt ønskerne ikke bliver en del af den næste overenskomst.

Angående dosisdispensering foreslår PLO, at kommunerne er mere proaktive i forhold til at opfordre borgere til at overgå til dosisdispensering, da mange borgere ikke på eget initiativ vælger at overgå til dosispakket medicin. Et oplagt sted at sætte ind er på plejehjemmene.  

I de sønderjyske kommuner er man meget optaget af lægedækningsproblematikken, og man har i den sønderjyske klynge nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan lægedækningen kan sikres i et lægedækningstruet område.

PLO-Syddanmark bemærker i forbindelse med lægedækningsproblematikken, at de mangler værktøjer til at kunne afhjælpe udfordringen. Her pegede de på, at man i højere grad kunne anvende licensklinikker, eller tilbyde at man kan etablere en praksis nemt i de lægedækningstruede områder – måske endda gratis. Det blev i den sammenhæng nævnt, at man i Nordjylland bruger et løntilskud til lægedækningstruede yderområder, som kan få nogle læger til at rykke sig. 

Det blev også nævnt, at det kan være hensigtsmæssigt med et overblik over, hvilke områder er lægedækningstruet på lang sigt (tre-fem år ude i fremtiden), herunder hvor mange klinikker der drives af Alles Lægehus. Udfordringen med Alles Lægehus er, at lægedækningen på papiret ser ud til at være god. Det blev besluttet, at sekretariatet vil undersøge, om vi kan få tal på det. 

Slutteligt blev der fra begge parter kvitteret for et rigtig godt samarbejde mellem de praktiserende læger og kommunerne.

 

Dagsorden for møde mellem Sundhedsdirektørkredsen og PLO-Syddanmark

 

Sagsfremstilling

Bilag

Sagsfremstilling, dosispakket medicin – styregruppen for praksisplan og overenskomst for almen praksis.pdf
faelles-sundhedsudspil-fra-plo-og-kl-saadan-styrker-vi-det-naere-su.pdf

5. Orientering om ekstraordinært temamøde i Sundhedsdirektørkredsen om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om ekstraordinært temamøde i Sundhedsdirektørkredsen om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

 

Sagsfremstilling