Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 06.10.2023

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

Virtuelt på Teams

STARTTIDSPUNKT

2023-10-04 13:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-10-04 14:30


PUNKTER

4. Temadrøftelse: Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2024-2027

6. Godkendelse af revideret kommissorium for Fælleskommunal Økonomigruppe

1. Godkendelse af fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

2. Godkendelse af besparelser i de fælleskommunale sekretariater

5. Godkendelse af revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

9. Skriftlig orientering om arbejdet i innovationspartnerskabet

8. Eventuelt

7. Orientering om program for 12-12 seminar i Sundhedsdirektørkredsen den 30.-31. oktober 2023

3. Drøftelse vedrørende forbeholdt virksomhedsområde til sygeplejersker


4. Temadrøftelse: Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2024-2027

Beslutning

Der var en opmærksomhed på, at sundhedsklyngerne ikke kun skal fungere som implementeringsorgan, men også som det sted, hvor mange af sundhedsaftalens indsatser udvikles. Samtidig var der også en opmærksomhed på, at der fra national side fremadrettet vil komme flere kvalitetsstandarder, som kræver ensartethed på tværs af kommunerne og regionen. Det er derfor også vigtigt med en organisering, som kan udvikle tiltag på tværs af de 22 kommuner for at sikre ensartethed, der hvor der er behov for det/krav om det.  

Temadrøftelse: Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

Bilag

Udkast til Det administrativet tillæg.pdf

6. Godkendelse af revideret kommissorium for Fælleskommunal Økonomigruppe

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt. 

Godkendelse af revideret kommissorium for Fælleskommunal Økonomigruppe

Sagsfremstilling

Bilag

Udkast til nyt Kommissorium for fælleskommunal økonomigruppe.docx

1. Godkendelse af fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

Beslutning

Nogle direktører gav udtryk for, at man godt kunne tænke sig at sagen først og fremmest havde indeholdt en drøftelse af, om andre kommuner end Middelfart Kommune kunne være i spil som fast placering for sekretariaterne. 

Argumentet for at placere sekretariaterne fast i Middelfart er bl.a. at undgå endnu en omfattende flytning, som vil medføre, at sekretariaterne skal etablere sig på ny i en ny kommune. Dertil kommer, at Middelfart er geografisk centralt placeret i regionen.

Sundhedsdirektørkredsen godkendte, at de to fælleskommunale sekretariater placeres fast i Middelfart Kommune. Sagen sendes til endelig beslutning i Kommunaldirektørkredsen den 9. november 2023.  

 

Godkendelse af fremtidig placering af de to fælleskommunale sekretariater

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af besparelser i de fælleskommunale sekretariater

Beslutning

Besparelsesplanen blev godkendt og sendes til orientering i KKR. 

Sekretariatets budget og regnskab dagsordensættes næste år som vanligt i KKR. 

Godkendelse af besparelser i de fælleskommunale sekretariater

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Beslutning

Kommissoriet blev godkendt. 

Godkendelse af revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Sagsfremstilling

Bilag

Revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen.docx

9. Skriftlig orientering om arbejdet i innovationspartnerskabet

Beslutning

Ingen bemærkninger. 

Skriftlig orientering om arbejdet i innovationspartnerskabet

Sagsfremstilling

Bilag

Innovationspartnerskab – oplæg.pdf

8. Eventuelt

Beslutning

Ingen bemærkninger. 

Eventuelt

Sagsfremstilling

7. Orientering om program for 12-12 seminar i Sundhedsdirektørkredsen den 30.-31. oktober 2023

Beslutning

Programmet blev taget til orientering. 

Efter mødet har der været ændringer i programmet, da det ikke har været muligt at få et oplæg på dag to til at falde på plads. Programmet er derfor blevet afkortet til et dagsseminar, og et opdateret program er sendt til mødekredsen. 

Orientering om program for 12-12 seminar i Sundhedsdirektørkredsen den 30.-31. oktober 2023

Sagsfremstilling

3. Drøftelse vedrørende forbeholdt virksomhedsområde til sygeplejersker

Beslutning

Hanne Agerbak og Jacob Meller Jacobsen fra KL deltog virtuelt med et oplæg. Oplægget er vedlagt dagsordenpunktet. 

Det er væsentligt, at kommunerne er på forkant med lovforslaget, og at de opmærksomheder, som der er i forhold til lovgivningen, drøftes både lokalt, men også på tværs af kommuner og sektorer. KL planlægger i løbet af efteråret 2023 en omfattende og inddragende proces for kommunerne, da det er væsentligt at have en fælleskomunal tilgang til lovforslaget, så kommunerne ikke bliver "spillet ud mod hinanden", hvis der er stor forskel på, hvordan man anvender lovgivningen. Denne proces indebærer bl.a. inddragelse af KKR'erne og drøftelser ude i sundhedsklyngerne. 

Det blev besluttet at følge den proces, som KL lægger op til. Emnet tages op igen på seminaret den 30. oktober i forbindelse med vicedirektør Steen Dalsgård Jespersen fra Sundhedsstyrelsens oplæg.

Drøftelse vedrørende forbeholdt virksomhedsområde til sygeplejersker

Sagsfremstilling

Bilag

KL-oplæg om forbeholdt virksomdhedsområde.pdf