Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 22.03.2023

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

STARTTIDSPUNKT

2023-03-22 11:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-03-22 13:30


PUNKTER

1. Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

2. Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

3. Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

4. Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

5. Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

6. Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

7. Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

8. Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

9. Eventuelt

10. Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

11. Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

12. Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

13. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

16. Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

17. Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

18. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

19. Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)


1. Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

Temadrøftelse om ny organisering under Sundhedsaftalen 2024-2027

2. Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

Opfølgning på accelererede og ukoordinerede udskrivninger

3. Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

Dialogmøde mellem PLO-Syddanmark og Sundhedsdirektørkredsen

Bilag

Opsamlig fra seneste dialogmøde 12. januar 2021.docx
Aftaletekst om dosispakket medicin.pdf

4. Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

Strategisk drøftelse om seksuel sundhed (SSS)

Bilag

Klinikker for seksuel sundhed endelig version 14. sep. 2022.pdf_Sagsnr_22-43737_Dokid_474081-22_v1.PDF

5. Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

Drøftelse af re-implementeringsplan vedrørende børn og unges mentale sundhed (SSS)

Bilag

Re-implementering af Tværsektoriel aftale_1.marts_2023.docx

6. Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

Godkendelse af sundhedsfaglige anbefalinger og organisering vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med hjertesvigt (SSS)

Bilag

Telemedicin til hjertesvigt.docx

7. Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

Beslutning vedrørende fremtidig fælles organisering af SSL-enhed i Fælles Telemedicin i Syd (SSS)

8. Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

Godkendelse af Samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt (SSS)

Bilag

Samarbejdsaftale for børn unge og gravide 280223.docx
Oversigt over høringssvar med bemærkninger overvægt med løsningsforslag 280223.docx
Oversigt over positive bemærkninger – overvægtsaftalen.docx
Fælleskommunalt høringssvar på samarbejdsaftale for børn, unge og gravide med overvægt_endelig.pdf
Præsentation af overvægtsaftalen.pdf

9. Eventuelt

Eventuelt

10. Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

Orientering om møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 6. februar 2023 (SSS)

11. Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

Drøftelse af programudkast til 12-12-seminar for Strategisk Sundhedsstyregruppe i maj 2023 (SSS)

Bilag

Program 12-12 seminar – 24.-25. maj 2023 (002).docx

12. Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

Drøftelse af udkast til politisk del af sundhedsaftalen 2024-2027 (SSS)

Bilag

Udkast til høringsversion af politisk Sundhedsaftale 2024-27.pdf

13. Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

Godkendelse af kommissorium for arbejdsgruppe til revision af SAM:BO-forløbene 0-5 (SSS)

Bilag

Kommissorium for Revisionsgruppen.docx
Notat om evaluering af SAMBO (vers. 2. nov).docx

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

16. Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling

Bilag

Svar til socialstyrelsen.PDF

17. Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

Orientering om fællesmøde mellem Sundhedsdirektørkredsen og Socialdirektørforum den 3. november 2023

18. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

19. Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Bilag

Kommissorium for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer_mhm.docx
Samarbejdsaftale_retspsykiatriske-patienter NY 060223.pdf
Samarbejdsaftale om subkutan kemoterapi i eget hjem 230123.pdf
høringsudkast-samarbejdsaftale-vedr-voksne-med-erhvervet-hjerneskade.pdf