Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 03.02.2023

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

DGI Huset Vejle

STARTTIDSPUNKT

2023-01-25 12:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-01-25 14:30


PUNKTER

1. Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

2. Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

3. Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

4. Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

5. Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

6. Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

7. Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

8. Godkendelse af Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer (SSS)

9. Orientering om ny lægevagtsaftale i Region Syddanmark (SSS)

10. Eventuelt

11. Nyt fra KKR Syddanmark

12. Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

13. Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen


1. Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

Sagsfremstilling

Bilag

Vardes præsentation til Sundhedsdirektørkredsen 25-01-2023.pdf

2. Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

Sagsfremstilling

3. Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsfremstilling

Bilag

Udkast til visioner for SA 2024-27 og grundprincipper for samarbejdet_version 13. dec. 20221.docx
Proces for udarbejdelse af Sundhedsaftale.pdf

4. Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

Sagsfremstilling

Bilag

Forslag om innovationspartnerskab.pdf

6. Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Telemedicin til hjertesvigtpatienter.pdf
Medlemmer sundhedsfaglig arbejdsgruppe.pdf

7. Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

Sagsfremstilling

8. Godkendelse af Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer (SSS)

Godkendelse af Kommissorium for tværsektoriel arbejdsgruppe for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer (SSS)

Sagsfremstilling

Bilag

Kommissorium for forundersøgelse vedr. forebyggelse af benamputationer_kommunerne.docx
Afdækning af gangtræning.docx

9. Orientering om ny lægevagtsaftale i Region Syddanmark (SSS)

Orientering om ny lægevagtsaftale i Region Syddanmark (SSS)

Sagsfremstilling

10. Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

11. Nyt fra KKR Syddanmark

Nyt fra KKR Syddanmark

Sagsfremstilling

Bilag

Partnerskabsaftale UC Syd UCL og KKR Syddanmark.pdf
Data til partnerskabsaftale KKR, UC SYD og UCL.pdf

12. Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

Sagsfremstilling

13. Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Sagsfremstilling

Bilag

Revideret Kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen.docx