Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 25.01.2023

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

DGI Huset Vejle

STARTTIDSPUNKT

2023-01-25 12:00

SLUTTIDSPUNKT

2023-01-25 14:30


PUNKTER

1. Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

2. Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

3. Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

4. Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

5. Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

6. Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

7. Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

8. Eventuelt

9. Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

10. Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

11. Nyt fra KKR Syddanmark


1. Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

Temadrøftelse: Det fælleskommunale samarbejde i en ny kontekst

2. Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

Orientering om temadrøftelser i Sundhedsdirektørkredsen i første halvår 2023

3. Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Orientering om status for udarbejdelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Bilag

Udkast til visioner for SA 2024-27 og grundprincipper for samarbejdet_version 13. dec. 20221.docx
Proces for udarbejdelse af Sundhedsaftale.pdf

4. Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

Forslag om at styrke den fælleskommunale indsats på sundhedsområdet

5. Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

Godkendelse af forslag om innovationspartnerskab

Bilag

Forslag om innovationspartnerskab.pdf

6. Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

Godkendelse af det sundhedsfaglige indhold i forhold til hjertesvigtsprogrammet (hjemmemonitorering) (SSS)

Bilag

Telemedicin til hjertesvigtpatienter.pdf
Medlemmer sundhedsfaglig arbejdsgruppe.pdf

7. Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler (SSS)

8. Eventuelt

Eventuelt

9. Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

Orientering om seminar for Sundhedsdirektørkredsen i 2023

10. Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Orientering om revideret kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Bilag

Revideret Kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen.docx

11. Nyt fra KKR Syddanmark

Nyt fra KKR Syddanmark

Bilag

Partnerskabsaftale UC Syd UCL og KKR Syddanmark.pdf
Data til partnerskabsaftale KKR, UC SYD og UCL.pdf