Møde i Sundhedsdirektørkredsen

Udgivet 15.09.2022

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Møde i Sundhedsdirektørkredsen

STED

DGI Huset i Vejle

STARTTIDSPUNKT

2022-09-08 09:00

SLUTTIDSPUNKT

2022-09-08 11:30


PUNKTER

1. Chefniveauets rolle i det fremtidige tværsektorielle samarbejde

2. Godkendelse af kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

3. Hvordan sikres inddragelsen af socialområdet i de nye sundhedsklynger?

4. Konstituering og godkendelse af kommissorium og forretningsorden for Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

5. Strategisk drøftelse vedr. fremtidig organisering af sundhedsaftaleområdet (SSS)

6. Drøftelse af udfordringerne med øget mistrivsel blandt børn og unge samt øget pres på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark (SSS)

7. Opsamling på første møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

8. Drøftelse af status på etablering af sundhedsklynger (SSS)

9. Fortsat drøftelse af sagsflow mellem sundhedsklyngerne, Sund-hedssamarbejdsudvalget og Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

10. Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau (SSS)

11. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale på demensområdet (SSS)

12. Videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområdet (SSS)

13. Udskydelse af 1-årsevaluering af samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærmiljøet (SSS)

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 17. november 2022 (SSS)

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 14. oktober 2022 (SSS)

16. Eventuelt

17. Orientering fra Socialdirektørforum: Kommunikationsområdet

18. Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

19. Skriftlig orientering: Præsentation af resultater vedr. undersøgelse af henvisninger til kommunale rygestopforløb (SSS)

20. Status vedr. arbejdet med implementeringsvejledninger (SSS)

21. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)


1. Chefniveauets rolle i det fremtidige tværsektorielle samarbejde

Chefniveauets rolle i det fremtidige tværsektorielle samarbejde

2. Godkendelse af kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Godkendelse af kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen

Bilag

Udkast til Kommissorium for Sundhedsdirektørkredsen.docx

3. Hvordan sikres inddragelsen af socialområdet i de nye sundhedsklynger?

Hvordan sikres inddragelsen af socialområdet i de nye sundhedsklynger?

4. Konstituering og godkendelse af kommissorium og forretningsorden for Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Konstituering og godkendelse af kommissorium og forretningsorden for Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Bilag

Udkast til kommissorium og forretningsorden for SSS.docx

5. Strategisk drøftelse vedr. fremtidig organisering af sundhedsaftaleområdet (SSS)

Strategisk drøftelse vedr. fremtidig organisering af sundhedsaftaleområdet (SSS)

6. Drøftelse af udfordringerne med øget mistrivsel blandt børn og unge samt øget pres på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark (SSS)

Drøftelse af udfordringerne med øget mistrivsel blandt børn og unge samt øget pres på det børne- og ungdomspsykiatriske område i Region Syddanmark (SSS)

7. Opsamling på første møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

Opsamling på første møde i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSS)

8. Drøftelse af status på etablering af sundhedsklynger (SSS)

Drøftelse af status på etablering af sundhedsklynger (SSS)

9. Fortsat drøftelse af sagsflow mellem sundhedsklyngerne, Sund-hedssamarbejdsudvalget og Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Fortsat drøftelse af sagsflow mellem sundhedsklyngerne, Sund-hedssamarbejdsudvalget og Strategisk Sundhedsstyregruppe (SSS)

Bilag

Bilag til sagsflow – Eksempler på modeller for sagsflow (med tidsangivelser).pptx

10. Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau (SSS)

Undersøgelse af leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau (SSS)

Bilag

Svar til Formandsskabet for SSF.pdf
Bilag Aftale om afgrænsning specialiseret rehabilitering – revideret 301115.pdf
5. Oversigt over leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau – krav og uddybende bemærkninge…docx

11. Godkendelse af revideret samarbejdsaftale på demensområdet (SSS)

Godkendelse af revideret samarbejdsaftale på demensområdet (SSS)

Bilag

Revideret samarbejdsaftale for demens (ikke opsat).pdf
Implementeringsbrev demenssamarbejdsaftale.docx

12. Videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområdet (SSS)

Videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområdet (SSS)

Bilag

Udkast til notat om videreudvikling af tværsektoriel kommunikation i forhold til arbejdsmarkedsområd(2).docx

13. Udskydelse af 1-årsevaluering af samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærmiljøet (SSS)

Udskydelse af 1-årsevaluering af samarbejdsaftalen om IV-behandling i nærmiljøet (SSS)

14. Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 17. november 2022 (SSS)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 17. november 2022 (SSS)

15. Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 14. oktober 2022 (SSS)

Godkendelse af sager til det kommende møde i Sundhedssamarbejdsudvalget den 14. oktober 2022 (SSS)

16. Eventuelt

Eventuelt

17. Orientering fra Socialdirektørforum: Kommunikationsområdet

Orientering fra Socialdirektørforum: Kommunikationsområdet

18. Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Skriftlig orientering om formandsgodkendte sager (SSS)

Bilag

Punkt på DAK d. 19.05.22 om revideret rammeaftale om infektionshygiejne.pdf
Udkast til revideret rammeaftale om Infektionshygiejnisk Rådgivning.docx

19. Skriftlig orientering: Præsentation af resultater vedr. undersøgelse af henvisninger til kommunale rygestopforløb (SSS)

Skriftlig orientering: Præsentation af resultater vedr. undersøgelse af henvisninger til kommunale rygestopforløb (SSS)

Bilag

Bilag 1_Resultater vedr. undersøgelse af henvisninger til kommunale rygestopforløb (1).pdf

20. Status vedr. arbejdet med implementeringsvejledninger (SSS)

Status vedr. arbejdet med implementeringsvejledninger (SSS)

21. Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)

Skriftlig orientering fra Fælles Telemedicin i Syd om landsdelsprogrammerne for KOL og hjerte (SSS)