Workshop om udvikling af ny forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom

Følgende kommunale repræsentanter er udpeget:

 • Odense Kommune, Hanne Margrethe Lindrup Klitbo
 • Kerteminde Kommune, Lisette Aasmose
 • Assens Kommune, Hanne Ingemansen
 • Billund Kommune, Birgitte Plagborg Skygebjerg
 • Fredericia Kommune, Pia Lindstrøm
 • Vejle Kommune, Birthe Pors
 • Sønderborg Kommune, Pia Lorenzen
 • Aabenraa Kommune, Lene Nymand Jonasson
 • Varde Kommune, Britt Salomonsson

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og praktiserende læger skal, som en del af Sundhedsaftalen 2015 – 2018, udvikle nye forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom. Forløbsprogrammer for mennesker med henholdsvis KOL og diabetes er allerede udarbejdet (sidstnævnte er endnu under godkendelse). Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at det næste forløbsprogram, som skal udvikles, er for mennesker med hjertesygdom.

Formålet med at udvikle nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom er:

 • at sikre en sammenhængende indsats, som afspejler den udvikling, der er sket i sygehus, almen praksis og kommuner
 • at sikre at indsatserne både tager udgangspunkt i diagnosen og i personens samlede livssituation (”det hele menneske”)
 • at sikre at rammerne får en klar og enkel struktur med tydelige aftaler i sektorovergangene
 • at sikre at rammerne bliver forpligtende – også for at understøtte rammernes implementering

De nye forløbsprogrammer skal afløse den tværsektorielle strategi ”Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark” fra 2008 og patientforløbsprogrammerne for KOL, type 2-diabetes, hjerteområdet og ryg fra 2010. 

Til at udvikle det nye forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom er der behov for kommunal ekspertise.

I den anledning skal der udpeges 12 kommunale sundhedsprofessionelle. De sundhedsprofessionelle må gerne have erfaring med arbejdet med mennesker med kronisk sygdom (særligt gerne hjertesygdom) og forløbskoordination og have varierende sundhedsprofessionel baggrund fx sygeplejerske, fysioterapeut, diætist, m.fl.

De udpegede vil skulle deltage i en workshop den 19. marts 2018 – for nærmere beskrivelse af processen, klik på følgende invitation.

Tilmelding senest den 26. februar 2018.

For at sikre den mest retfærdige fordeling af pladser blandt alle kommuner, er der følgende antal pladser til hvert SOF:

 • SOF Vest: 2 pladser
 • SOF Lillebælt: 3 pladser
 • SOF Syd: 3 pladser
 • SOF Fyn: 4 pladser

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til:

Ulrik Skyum Christensen, Sundhedschef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Tlf.: 72 53 60 87, Mail: uschr@fmk.dk

Birthe Mette Pedersen, Programchef i Region Syddanmark, Tlf.: 20 75 14 59, Mail: mailto:birthe.mette.pedersen@rsyd.dk