Vedlagsfri ridefysioterapi og almindelig ridefysioterapi (speciale 65 og speciale 57)

Behandling hos praktiserende ridefysioterapeuter er opdelt i hhv. vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) og almindelig tilskudsberettiget ridefysioterapi (speciale 57). Kommunerne har myndighedsansvaret på det vederlagsfri område, mens regionen er ansvarlig for det almindelige tilskudsberettigede ridefysioterapi.

Vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65)

Personer, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi som følge af et varigt svært fysisk handicap, har også ret til lægeordineret vederlagsfri ridefysioterapi. Undtaget er dog personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, hvor patienten ikke er svært fysisk handicappet.

Vederlagsfri ridefysioterapi er gratis for patienten, og udgiften afholdes af bopælskommunen.

Almindelig ridefysioterapi (speciale 57)

Blinde og svagtseende kan også henvises af lægen til almen ridefysioterapi, men for denne gruppe er der en egenbetaling på 20%. De resterende udgifter afholdes af regionen.

Personer, som har en funktionsnedsættelse på grund af en af nedenstående diagnosegrupper, men som ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan efter en særskilt regional beslutning, være berettiget til tilskud. Tilskuddet udgør 80 % af honorarerne til henholdsvis fysioterapeut og rideskole. Det drejer sig om følgende diagnosegrupper:

  • Rheumatoid arthritis
  • Muskelsvind
  • Cystisk fibrose
  • Handicap efter polio
  • Amputationer og ulykkestilfælde
  • Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme

Region Syddanmark har truffet beslutning om ikke at give tilskud til ridefysioterapi til ovennævnte grupper.