Udpegning til den undersøgende arbejdsgruppe for syddansk børne- og unge sundhedsprofil

Der er nu udpeget kommunale repræsentanter til den undersøgende arbejdsgruppe for en syddansk børne- og ungesundhedsprofil. Klik her for at se de indmeldte repræsentanter (02-03-2017).