Udpegning af repræsentanter til arbejdsgruppe til afdækning af samtalestøttes potentiale for overdragelse

2 kommuner har meldt repræsentanter ind til arbejdsgruppen. Følgende 3 personer er således udpeget til arbejdsgruppen:

  • Vibeke Lind Podgorski, Teamkoordinator for specialteamet, Aabenraa Kommune

  • Helle Hockerup, Kontorleder Job og fastholdelse, Aabenraa Kommune

  • Sune T. Høgh, cand.psych.aut, Odense Kommune


Det er besluttet, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte til fx stressramte og langtidssygemeldt fra almen praksis til de syddanske kommuner. Til dette arbejde skal der nedsættes en arbejdsgruppe.

Klik her for at se kommissorium for arbejdsgruppen.