Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange

DAK godkendte den 23. november 2017 Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange. Jf. aftalen er det SOF´ernes opgave et understøtte arbejdsgange i henhold til vejledningen og sikre lokal opfølgning og læring.

Der arbejdes i regi af Følgegruppen videre med et oplæg til læringsinitiativer, som forelægges DAK i 1. halvår af 2018.

Følgegruppen for behandling og pleje takker alle for det gode samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af den tværsektorielle vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Tværsektoriel vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange.