Samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens blev godkendt på mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober 2016.

 Samarbejdsaftalen beskriver:

  • Patientgruppen
  • Den formelle ansvarsfordeling mellem sektorerne
  • Præcisering af den økonomiske fordeling af udgifter mellem region og kommune.
     

Samarbejdsaftalen afsluttes med en tjekliste for patienter der udskrives fra Respiratorcenter Syd.

 

Samarbejdsaftalen, tjeklisten samt aftalen om medfinansiering er indsat her:

Klik her for at se tværsektoriel amarbejdsaftale for borgere i Region Syddanmark med respirationsinsufficiens

Klik her for at se tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd

Klik her for at se aftale om medfinansiering af fælles hjælperordning til borger med respiratoriske vanskeligheder