Oversigt over kommunale praksiskonsulenter

Vi har behov for at få et overblik over alle de kommunale praksiskonsulenter. Alle kommuner bedes derfor meddele Christina Ryborg, cetr@haderslev.dk, hvorvidt informationen i nedenstående er korrekt- senest den 29. maj 2017:

Assens – Lars Skytte Andersen og Kirsten Dahl Andersen
Billund –  Bente Rosenskjold
Esbjerg –  Helle Klint
Fanø – Kontaktperson: Lægehuset på Fanø
Fredericia – Kristina de Leon
Faaborg-Midtfyn – vakant
Haderslev 
Kerteminde
Kolding Jesper Andersen og Niels Abildtrup (Arbejdsmarkedsområdet)
Langeland Bjarke Lungholt
Middelfart – Gritt Nyhegn
Nordfyns – Agnete Sjøholm
Nyborg  –  Eilif Hedemann
Odense – Henrik V. Andersen (Ældre- og Handicapforvaltningen)
Svendborg – Per Ove Pedersen
Sønderborg Pia Therkildsen
Tønder – René Kristensen
Varde – Jytte Møller
Vejen – Thomas Laungaard
Vejle  Charlotte Eriksen (Sundhedsafdelingen) og Inger Ahnfeldt-Mollerup (Seniorområdet) 
Ærø – Kontaktperson: Henrik Kromann, Lægerne i Marstal 
Aabenraa