Opdatering af liste over kommunale praksiskonsulenter

Sekretariatet er blevet gjort opmærksom på, at listen på sundhed.dk over kommunale praksiskonsulenter ikke er retvisende. Vi vil derfor bede jer om at tjekke, om oplysningerne er korrekte i jeres kommune. Hvis der er ændringer til listen, bedes I sende dem til Sekretariatet senest den 9. marts, da nogle af de kommunale praksiskonsulenter efterspørger en opdateret liste.

Ændringer bedes sendt til cetr@haderslev.dk (bemærk ny e-mailadresse pr. 1.3).

Listen på sundhed.dk kan ses på linket nedenfor:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/konsulenthjaelp-til-praksis/praksiskonsulentordning/kontaktinformation/