Netværksdag om 72 timers behandlingsansvar i daglig drift

KL inviterer til endnu en netværksdag om 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling for at understøtte kommunernes arbejde med den fortsatte implementering og forankring af ordningen lokalt og i den daglige opgaveløsning. Få inspiration og redskaber til det tværsektorielle samarbejde om at skabe sammenhæng for borgerne i overgangen mellem sygehus og kommunal sygepleje.

Ordning om 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling er nu implementeret i alle landets kommuner. De sidste kommuner kom med i ordningen ved udgangen af 2023. Ordningen er udbredt nationalt som led i den politiske aftale om akutpakken fra februar 2023.

På denne opfølgende temadag, zoomer vi ind på ordningen i daglig drift nu hvor alle kommuner har fået de første erfaringer med de nye arbejdsgange. Formålet med temadagen er at give deltagerne viden, inspiration og redskaber til at forankre og få optimalt udbytte af 72 timers behandlingsansvar i kommunerne.

På temadagen vil du få:

  1. Viden om, hvordan 72 timers behandlingsansvar fungerer i praksis, hvilke fordele ordningen kan give og hvilke krav ordningen stiller til kommunerne i det tværgående samarbejde
  2. Inspiration til, hvordan I arbejder med implementering og vedvarende understøttelse i jeres organisation, herunder redskaber til systematisk kommunikation og formidling til medarbejdere
  3. Overblik over digitale løsninger og data, der understøtter det tværsektorielle samarbejde om 72 timers behandlingsansvar og det fælles arbejde med at skabe sammenhæng og patientsikkerhed i borgernes behandlingsforløb

Målgruppen for temadagen er kommunale ledere, fagpersoner og udviklingskonsulenter, der arbejder med 72 timers behandlingsansvar efter hospitalsbehandling i den daglige drift. Det kan fx være ledere og sundhedsfaglige medarbejdere på midlertidige pladser, plejehjem og i hjemmesygeplejen, eller udviklingskonsulenter i kommuner eller på hospitaler, der arbejder med implementering og koordinering af tværsektorielle løsninger. Det anbefales, at flere deltager fra samme organisation med henblik på at styrke det tværfaglige arbejde i den enkelte kommune.

Tid, sted og tilmelding

Netværksdagen holdes på Comwell H. C. Andersen i Odense fredag den 30. august 2024. Programmet løber fra klokken 10.00-15.00 med mulighed for let morgenmad fra kl. 09.30. Endeligt program udsendes efter sommerferien. 

Prisen for deltagelse inkl. forplejning per person er 995 kr. ekskl. moms. Tilmelding skal ske senest den 16. august. Der er plads til cirka. 100 personer og pladser tildeles efter ’først til mølle”. Endeligt program sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende og ikke vil blive refunderet.

Tilmeld dig via dette link: Netværksdag om 72 timers behandlingsansvar | Arrangementet (kl.dk)

72 timers behandlingsansvar betyder, at hospitalet og den udskrivende afdeling beholder behandlingsansvaret for borgeren i 72 timer efter udskrivelse fra hospitalet. Det indebærer blandt andet, at hospitalet påtager sig at håndtere henvendelser fra sundhedsprofessionelle i kommuner, almen praksis og akuttelefonen/lægevagten. Henvendelserne kan både dreje sig om opfølgning på udskrivelse og ændring af borgerens tilstand.

72 timers behandlingsansvar stiller nye krav til samarbejdet mellem hospitaler, almen praksis og kommuner. I efteråret 2023 afholdt KL to netværksdage om ordningen med fokus på at forberede kommunerne på implementeringen i egen organisation, samt omstillingen til de nye tværsektorielle arbejdsgange. 

På dagen sætter vi derfor fokus på kommunernes arbejde med at forankre ordningen i hverdagen i den kommunale sygepleje og på de nye redskaber og digitale løsninger, der nu er blevet tilgængelige. Det gør vi gennem oplæg, workshops, videndeling og netværk på tværs af kommuner og landsdele. Vi skal erfaringsudveksle og dykke ned i ordningens styrker og også i de elementer i den nye tværsektorielle samarbejdsform, som har brug for fortsat understøttelse.

72 timer skal være med til at skabe trygge overgange for borgerne mellem behandling på hospitalet og borgerens hjem, eller ophold på midlertidige kommunale døgnpladser og plejecentre. Ordningen er et vigtigt skridt på vejen til at skabe mere sammenhæng og bedre kvalitet på tværs af sektorgrænser ved at understøtte et velfungerende tværgående samarbejde om det nære sundhedsvæsen mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.  

Du kan læse mere om 72 timers behandlingsansvar her: 72 timers behandlingsansvar (kl.dk)

Ved praktiske spørgsmål til arrangementet, kontakt studentermedhjælper Christina Anna Kakaroumpa på chak@kl.dk.