Monitorering af samarbejdsaftaler for IV-behandling med antibiotika og væske i kommunale akutfunktioner

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte den 31. oktober 2017 samarbejdsaftaler for henholdsvis IV-behandling med antibiotika og væske. Samarbejdsaftalerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

Som tidligere varslet vil samarbejdsaftalerne løbende blive monitoreret med det formål at vurdere opgavernes omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug. Det sker ved, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse halvårligt indhenter en status fra de syddanske kommuner på:

  • Hvor mange patienter, der har modtaget IV-behandling væske og antibiotika i eget hjem
  • Behandlingsvarigheden af det enkelte forløb
  • Hvor mange infusioner patienten har fået per dag
  • Hvilket sygehus, der har ordineret behandling
  • Hvilken afdeling på, der har ordineret behandling
  • Om der har været nogle komplikationer

 

I første omgang indhentes ovenstående data for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018. Det Administrative Kontaktforum drøfter resultatet af monitoreringen den 27. september 2018, og tager samtidig stilling til, hvorvidt opgaverne fortsat skal monitoreres.

 

De syddanske kommuner anmodes derfor om at udfylde de vedhæftede registreringsark for henholdsvis IV-behandling med antibiotika og væske i perioden den 1. januar 2018 – 30. juni 2018. Hvis det er muligt kan data også trækkes fra det kommunale omsorgssystem.

Registreringsarkene bedes senest den 22. august 2018 sendes til anders.fournaise@rsyd.dk

 

Registreringsarkene:

Monitoreringsark IV Antibiotika

Monitoreringsark IV Væske

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kontakt:

Anders Fournaise                                                                              Allan Vittrup
Tværsektorielt Samarbejde                                                             Sundhedssekretariatet
Region Syddanmark                                                                         Odense Kommune
Tlf: 2482 4315                                                                                    Tlf: 6551 1199
E-mail: anders.fournaise@rsyd.dk                                                E-mail: avpe@odense.dk