ORIENTERING/VIDENDELING: KL’s spørgeskemaundersøgelse om kommunernes sundhedsindsatser

Alle kommuner har nu besvaret KL’s årlige spørgeskemaundersøgelse om sundhedsområdet, og tabellerne er endeligt justeret efter at have været kvalitetstjekket i kommunerne.

Dataindsamling fra 2019:

Syddanmark 2019

Tabelbemærkninger KL’s Dataindsamling På Sundhedsområdet 2019

 

Baggrund for dataindsamlingen

KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedrørende status for kommunernes sundhedsindsatser.

Data fra undersøgelsen bliver anvendt til at følge og dokumentere udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne samt i KL’s løbende interesse varetagelse. Enkelte data indrapporteres også til Sundhedsministeriet som led i opfølgningen på bl.a. Handlingsplan for den ældre medicinske patient og Demenshandlingsplanen.

Data kan ligeledes anvendes i en drøftelse af udviklingen i det nære sundhedsvæsen i den enkelte kommune og i KKR.


Dataindsamling fra 2018:

Tabelbemærkninger KL’s Dataindsamling På Sundhedsområdet 2018

Endelig Kommunerettede Tabeller For Region Syddanmark


Dataindsamling fra 2017

Klik her for at se undersøgelse af sundhedsindsatser
Klik her for at se tabelbemærkninger til undersøgelse af sundhedsindsatser