Invitation til temadag om funktionelle lidelser

Temadagen vil byde på emner som viden om funktionelle lidelser, udredning og behandlingsmetoder, herunder gradueret genoptræning, redskaber til mødet med patienten/borgeren med funktionelle lidelser samt socialrådgiverens arbejde. Der vil desuden være mulighed for drøftelse af den tværsektorielle indsats, herunder opmærksomhedspunkter fremadrettet.Temadagen er målrettet fagpersoner, som interesserer sig for funktionelle lidelser (FL).

Dagen vil være særlig relevant for ansatte i kommuner, fx jobcentre og sundhedscentre, almen praksis, sygehuse samt privatpraktiserende fysioterapeuter og psykologer.

Hvornår: 19. juni 2024 kl. 09-15.

Hvor: Vejle Sygehus, Auditoriet ”på Bjerget”, Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Se programmet for temadagen Program Temadag CFL 19.6.24

Tilmeld dig via følgende link: Link

Tilmeldingsfrist d. 14. juni