Invitation til temadag om dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt

Syddansk Overvægtsinitiativ, Nationalt Center for Overvægt, Kolding Kommune, Esbjerg Sygehus og Region Syddanmark inviterer til temadag om praksisnære dilemmaer i det tværgående samarbejde om voksne med overvægt onsdag den 28. august.

Kom og få nyeste viden om overvægt, og bliv inspireret til, hvordan du som fagprofessionel med et blik indad og styrket viden om menneskers adfærd kan sætte (endnu) mere fokus på og styrke samarbejder på tværs af sektorer med målet om at skabe mere sammenhængende forløb og gode overgange for borgere med overvægt.

Om temadagen

På temadagen bliver du klogere på, hvorfor og hvordan tværsektorielle samarbejder kan skabe bedre og mere sammenhængende forløb samt styrkede overgange fra sektor til sektor og fagområder imellem. Vi zoomer ind på, hvorfor det er så svært at arbejde tværsektorielt, men også hvad du som sundhedsprofessionel kan gøre i et organisatorisk setup, som kan være et benspænd for øget tværsektorielt samarbejde grundet systemer, silotænkning, målsætninger, vaner og meget andet. Nøglebegreber er organisatorisk sundhedskompetence og forståelse for hvorfor mennesker gør, som de gør.

Du kommer også til at møde dem, det hele handler om, når en borger deler en personlig fortælling om hendes forløb på tværs af sektorer. Og så skal der i 4 forskellige debatter drøftes konkrete og praksisnære dilemmaerne i det tværgående samarbejde.

Se programmet for temadagen her.

Målgruppe

Praktikere/fagprofessionelle, der arbejder med opsporing, forebyggelse, behandling og/eller sagsbehandling af borgere med overvægt i kommuner, på sygehuse, i almen praksis m.m. i Region Syddanmark.

Det praktiske

Temadagen finder sted på:

Kolding Uddannelsescenter

Ågade 27

6000 Kolding

Dato:

Onsdag den 28. august kl. 9.00-16.00 (registrering fra kl. 8.30).

Tilmelding

Du kan tilmelde dig temadagen her

Det koster 500 kr. + moms at deltage i temadagen.