Høring: 2023 årsrapport for Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogram for Cerebral Parese

Hermed videreformidles årsrapporten for 2023 for den Kliniske Kvalitetsdatabase for Opfølgningsprogram for Cerebral Parese i høring. Høringssvar skal sendes direkte til databasens kontaktperson Malene Tuesgaard Foget Østergaard; maleot@rkkp.dk senest den 19. juni 2024 kl 12.00.

Der udarbejdes ikke et fælleskommunalt høringssvar til årsrapporten.

Kommentarerne som modtages kopieres direkte ind i årsrapportens appendiks 3 under regionale og kommunale kommentarer. Det gøres derfor opmærksom på, at kommentarerne ikke bør indeholde personhenførbart indhold.

Resultaterne skal betragtes som fortrolige og af diskretionshensyn vil resultater, hvor der er én eller to patienter i tæller eller nævner være udeladt i den endelige version, som offentliggøres den 28. juni 2024.

I forbindelse med denne høring  har de regionale koordinatorer i CPOP, region syd, inviteret de kommunale kontaktpersoner for CPOP til virtuel møde, som afholdes den 13. juni  kl 13:30 – 15:00, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til rapporten.

Årsrapporten kan læses her: CPOP årsrapport 2023 Regional Kommunal Kommentering

Følgebrevet til årsrapporten kan læses her: Følgebrev Til 2023 årsrapport For CPOP Databasen