Har I eksempler på cases vedr. betaling for liggende transport til kommunale akutpladser eller lignende?

Nedenstående forespørgsel genfremsendes til jer, da vi kun har fået få tilbagemeldinger på cases vedr. betaling for liggende transport til kommunale akutpladser eller andre kommunale tilbud. Vi håber på, at flere vil melde ind med eksempler, som vi kan bruge til den henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, som de syddanske kommuner, almen praksis og Region Syddanmark vil udarbejde og sende i fællesskab. 

Borgere, der liggende skal transporteres til f.eks. kommunale akutpladser, palliativ aflastning eller lignende i kommunerne, skal selv betale for den liggende transport, hvis ikke kommunen tilbyder at finansiere transporten. Regionen afholder udgifter til borgere, der skal på sygehuset med liggende transport. Baggrunden for denne forskel skyldes lovgivning på området, og det er således ikke en lokal problemstilling i Syddanmark.

På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. januar 2020 blev det besluttet, at Region Syddanmark, kommunerne i Syddanmark og almen praksis vil lave en fælles henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet m.fl. med opfordring om at genbesøge lovgivningen om befordring, så den passer til behovene i sundhedsvæsnet i dag. Det vil sige at borgerne sikres smidige og fleksible løsninger og kapaciteten i hele sundhedsvæsnet anvendes mest hensigtsmæssigt.  

Til denne henvendelse har vi behov for konkrete cases fra de syddanske kommuner, som belyser problemstillingen, og hvordan denne påvirker borgerne. Ligeledes har vi behov for data, der illustrer behovet for liggende transport, hvis nogle kommuner har overblik over dette. Disse data og cases skal danne grundlaget for den fælles, tværsektorielle henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt Danske Regioner og KL.

Hvis I i jeres kommune har kendskab til konkrete borgercases, der vedrører betaling af liggende transport, må I meget gerne udfylde formularen nedenfor.

 

Uddybende om problematikken

Behovet for liggende transport opstår for eksempel ved terminalerklærede borgere, der er indlagt på sygehuse, og som ønsker at dø hjemme. Disse kan have brug for en midlertidig aflastningsplads i henhold til servicelovens § 84, når borgernes pårørende har behov for aflastning i forløbet. En aflastning kan i nogle tilfælde erstatte og forebygge en (gen)indlæggelse på sygehuset, hvorfor det er i alle parters interesse, at der findes fleksible løsninger og tilbud for døende og deres pårørende.

Kommunerne kan vælge at betale for den liggende transport, men kommunerne kompenseres ikke for udgiften, og de fleste kommuner har ikke mulighed for at finansiere det.

Regionerne skal efter sundhedsloven yde relevant befordring til patienter, der har ret til vederlagsfri sygehusbehandling, hvilket også omfatter transport til og fra sygehus. Efter gældende lovgivning har regionen ikke hjemmel til at afholde udgifter til liggende befordring af borgere, som transporteres mellem deres hjem og de kommunale tilbud.

 

Har i eksempler på cases vedr. betaling for liggende transport til kommunale akutpladser m.v?