Giftlinjens telefonnummer for sundhedsfagligt personale

Giftlinjen har fået nyt telefonnummer for sundhedsfagligt personale – det er 38 63 55 55.

Udskift derfor venligst i relevant skriftligt og elektronisk materiale, samt opdatér kontaktinformationer, tillige med distribution til relevante grupper inkl. akuttelefonen, AMK – vagtcentralen, vagtlæger og ambulanceberedskab; akutafdeling/skadestue, intensivafdeling og kardiologisk afdeling; Apotek; Psykiatri; samt Hjemmepleje.

Giftlinjens Borgernummer er fortsat 82 12 12 12.