Fysioterapi

Fysioterapi tilbydes i både hospitals- og kommunalt regi samt i praksissektoren. For praksissektoren er den fysioterapeutiske behandling opdelt på følgende overenskomstområder:

  • Almindelig fysioterapi (speciale 51),
  • Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62),
  • Almindelige ridefysioterapi (speciale 57)
  • Vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65)

Regionerne er ansvarlige for den almindelige fysioterapi, mens kommunerne den 1. august 2008 overtog myndighedsansvaret på det vederlagsfri område. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi på egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Patienter, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage behandlingen hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner.