Evaluering af aftale om tidsfrister for opstart af genoptræningsplaner.

Det Administrative Kontaktforum godkendte den 30. marts 2017 rammen og tidsplan for evaluering af ‘Aftale om tidsfrist for opstart af genoptræningsplaner’.

Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner med ikrafttrædelse den 1. januar 2015.

I bedes derfor udfylde et evalueringsskema og send det retur til Ulrik Skyum Christensen uschr@fmk.dk senest den 28. maj 2017. Klik her for at åbne evalueringsskemaet.

Vejledning til udfyldelse af skemaet finder du, ved at klikker her.

Resultaterne af evalueringen forelægges Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering i august 2017 og derefter Det Administrative Kontaktforum i september 2017.