Ekstraordinært temamøde i Sundhedsdirektørkredsen om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

Udgivet 26.06.2024

UDVALG

Sundhedsdirektørkredsen

MØDE

Ekstraordinært temamøde i Sundhedsdirektørkredsen om Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger

STED

Virtuelt på Teams

STARTTIDSPUNKT

2024-06-24 16:00

SLUTTIDSPUNKT

2024-06-24 18:00


PUNKTER

1. Drøftelse af Sundhedsstrukturkommissionens rapport og input til et fælleskommunalt høringssvar fra de syddanske kommuner


1. Drøftelse af Sundhedsstrukturkommissionens rapport og input til et fælleskommunalt høringssvar fra de syddanske kommuner

Beslutning

Sundhedsdirektørkredsen drøftede KL's perspektiver på Sundhedsstrukturkommissionens rapport og fremlagde herefter deres synspunkter til et fælles høringssvar. Sundhedsdirektørkredsen godkendte sagsfremstillingens processer for udarbejdelse af hhv. et politisk og et administrativt høringssvar. Præsentationsmateriale fra KL er vedlagt sagen. 

Drøftelse af Sundhedsstrukturkommissionens rapport og input til et fælleskommunalt høringssvar fra de syddanske kommuner

Sagsfremstilling

Bilag

Fra KL Sundhedsstrukturkommissionens afrapportering.pdf